De medische zorg in de ziekenhuizen in Hongarije is in het algemeen goed te noemen. Het interieur ziet er in onze ogen soms niet zo modern uit, maar de behandeling en verpleging zijn goed. Voor een bezoek aan Hongarije heeft u geen speciale inentingen nodig. Genees­middelen zijn op voor­schrift verkrijg­baar bij de apotheek. Zonder recept is ook een aantal genees­middelen verkrijg­baar.

De Nederlandse ziekte­kosten­verzeke­ringen zijn over het algemeen ook geldig in Honga­rije. Ze dekken kosten van de medische spoed­behande­lingen. Buiten­landse bezoekers hebben veelal gratis recht op EHBO en spoed­eisende hulp. Wij raden u aan om de polis­voor­waar­den van uw ziekte­kosten­verzeke­ring te raad­plegen en eventueel een reis­verzeke­ring af te sluiten.